CUSTOMER
CARE

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İnternet aracılığıyla veya mobil aplikasyonunuz üzerinden www.kutnia.com internet sitesi üyeliğiniz için sözleşme yapacağınız taraf AJK Tekstil Paz. İth. İhr. A.Ş.’dir. (“Şirket/AJK Tekstil)

Site’de yayınlanan Gizlilik Politikası bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi, AJK Tekstil ile kutnia.com’a üye olan kişi (“Üye) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda Üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Sözleşme’de AJK Tekstil ve Üye tek tek “Taraf, birlikte “Taraflar olarak anılacaklardır.

Üye Site’ye üye olarak bu Sözleşme’de yer verilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

AJK Tekstil İletişim Bilgileri: Ticaret Unvanı: AJK Tekstil Paz. İth. İhr. A.Ş.

Adres: Eyüpoğlu mahallesi Şerefoğlu sokak No:10/1 Şahinbey /Gaziantep

MERSİS No: 0010060545500017

E-Posta Adresi ajk@ajktekstil.com.tr

2. TANIMLAR

Site: www.kutnia.com alan adı altında faaliyet gösteren internet sitesi ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan mecralar ile AJK Tekstil’e ait mobil aplikasyonların tamamını,

AJK Tekstil: İşbu Site’de yer alan koşullar dahilinde AJK Tekstil Paz. İth. İhr. A.Ş.’yi,

Üye: Site’ye giriş yapan ve Site’de yer alan formu doldurup talep edilen bilgileri paylaşan, “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, kabul ediyorum. ifadesinin yer aldığı kutucuğu işaretlemiş ve “Üye Ol butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış, Site’de yer alan Hizmetler’den Üyelik Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde belirtilen koşullar ile yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

Ürün: Site’de AJK Tekstil tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti,

Satıcı: Site üzerinden Üye’ye Site’de ve diğer sözleşmelerde detayları belirtilen ürünleri satan AJK Tekstil’i,

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Bu Sözleşme, Site’nin kullanım koşullarının ve bu kullanım esnasında Üye’nin ve AJK Tekstil’in hak ve yükümlülüklerinin tespitini amaçlamaktadır.

Bu Sözleşme, Taraflar arasında akdedilecek satış ve hizmet sözleşmelerinden tamamen bağımsız olup; sadece Site’nin kullanımı, Site’ye üyelik şartları ve yükümlülükleri kapsar. Üye, bu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle birlikte; Site içerisinde yer alan kullanım ve üyeliğe ilişkin olarak AJK Tekstil tarafından yapılacak her türlü bilgilendirme ve uyarıyı dikkate alacağını ve bu uyarı ve bilgilendirmelere uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


Üye, üyeliği süresince, Site’nin satın alma hizmetlerinden faydalanırken ve Site’nin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemini yerine getirirken bu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, bu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Site üzerinden ürün satın almak istemesi halinde, tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak AJK Tekstil’in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Site’ye üye olabilmek için gerekli bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu Sözleşme’de ve Site’de satışa sunulan ürünler için belirlenen her türlü hak ve talep 18 yaşından küçükler tarafından kullanılamaz. Bu sebeple, Üye’nin bir gerçek kişi olması durumunda, Sözleşme’nin Üye tarafından onaylanması ile Üye 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye’nin 18 yaşından küçük olması durumunda ise, bu Sözleşme’nin onaylanması halinde Üye’nin veli ve/veya vasisinden onay/izin aldığı varsayılacaktır.

Üye’nin bir tüzel kişilik olması halinde ise, işbu Sözleşme’nin onaylanması ile Üye kendi yargı bölgesinde geçerli şekilde kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olduğunu, bu Sözleşme’yi akdetmek dahil olmak üzere tüm iktidar ve yetkiye sahip olduğunu ve ayrıca Sözleşme’yi akdeden temsilcisinin Sözleşme’nin akdedilmesi için usulüne uygun yetkilendirildiğini kabul ve taahhüt eder.


AJK Tekstil, üyelik sürecinde yapacağı değerlendirme sonucu üyeyi üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliği sonlandırma hakkına da sahiptir. Üye’nin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı AJK Tekstil’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Site’ye üye olurken Üye’nin verdiği e-posta adresinin ve diğer bilgilerin güncel olması zorunludur. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda Site’ye üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. AJK Tekstil, verilen tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder ve buna göre davranır ve bu bilgilerin araştırma yükümlülüğünü bulunmamaktadır.

Üye, AJK Tekstil’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple AJK Tekstil’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Üye’nin Site aracılığıyla AJK Tekstil tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıği sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasına ilişkin hususlar tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’ye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Üye’nin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan AJK Tekstil’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üye, AJK Tekstil’in yazılı onayı olmadan bu Sözleşme veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz.

Sözleşme’de veya Site’deki ürünler için akdedilecek sözleşmelerde yer alan özel sorumluluk hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Üye Site üzerinden gerçekleştirdiği hukuka aykırı her türlü iş/işlem sonucunda doğan zarardan münhasıran sorumlu olacağını kabul eder.

AJK Tekstil, Sözleşme kapsamındaki satın alma hizmetlerinin verilmesi için, Sözleşme hazırlıkları sırasında ve sözleşme süresince, verilen hizmete ilişkin Site’de kullanılan ürün ve/veya hizmetlerin, projelerin, belgelerin, metinlerin, Site’ye ilişkin veya Site’de yer alan görsellerin, metinlerin, bültenlerin, sloganların, videoların, tasarımların, know-how ve her türlü ticari bilginin, illüstrasyonların, veritabanının, her türlü logo, amblem ve verilerin, fikirlerin, AJK Tekstil’e ait ticari markalar ve ticari görünümlerin, akışların, kaynak kodlarının, araştırmaların, kodların, tekniklerin, istatistiklerin ve mali ve manevi haklarına ilişkin tüm fikri hakların tek sahibidir ve bu içeriklere ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve mevzuattan kaynaklanan tüm haklar münhasıran AJK Tekstil’e aittir. Bu kapsamda Üye, hiçbir şekilde tersine mühendislik yapmayacağını ya da Site’nin kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, SPAM mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde AJK Tekstil ve 3. kişiler nezdinde doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

Site kapsamında akdedilen sözleşmelere herhangi bir aykırılık bulunmasa dahi, Üye’nin Site’yi kullanma amacının hukuka ve ahlaka aykırı olduğunun anlaşılması halinde, AJK Tekstil, Üye’nin sözleşmelerinin tamamını feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda AJK Tekstil’in sözleşmelerden ve kanundan doğan tazminat hakları saklıdır. Bu ihlal doğan/doğacak doğrudan dolaylı tüm zararlardan Üye sorumlu olup, AJK Tekstil’in rücu hakkı saklıdır.

AJK Tekstil, Site üzerinde sunulan ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üye bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğradığı/uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne nam altında olursa olsun AJK Tekstil’den tazminat talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.

AJK Tekstil, Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve AJK Tekstil tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan içerikleri ve ürünleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir. Site’den kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı Site ve Üye arasındaki iletişimde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Site’ye ulaşmaya ilişkin kesintilerde Üye’nin yaşayacağı sorunlardan AJK Tekstil sorumlu tutulamaz.

Dilediğiniz her zaman Site’de belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize yapacağınız sözlü veya yazılı bildirim ile, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğinizi sona erdirebilirsiniz (Sitemiz üyeliğinden ayrılmak için Şirketimiz‘in gönderdiği tüm e-postalarda yer alan “üyelikten ayrıl linkini de kullanabilirsiniz); aynı şekilde Şirketimiz de çeşitli nedenler ile üyelikleri sona erdirebilir/askıya alabilir.


Üyelik ve işlemleri sistemimizde elektronik posta adresine dayalı olarak gerçekleştirilip yürütüldüğünden, bu bilginin kanuni gereklerden ötürü saklanması ve gerektiğinde ilgililerle paylaşılması lüzumu her halükarda saklı olmak üzere, e-mail adresinin silinmesi talebinde bulunanların üyelikleri kendiliğinden sona erdirilebilecektir. Bu durum, üyelik işlemlerinin cep telefonu numarası ile gerçekleştirildiği hallerde de geçerlidir.

Site’de satışa sunula bütün ürünlere ilişkin, üçüncü kişilerle yapılan anlaşmalar gereği satışa sunulanlar hariç olmak üzere, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca bütün mali ve manevi haklar AJK Tekstil’e aittir.


Üyenin Site’den veya sitede link verilen diğer sitelerden edindiği bilgiler, taraflarına elektronik iletişim araçlarıyla yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptığı her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından üyenin kendisi sorumludur.

Üyelerin belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce yapılacak tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır. Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

Şirketimiz yukarıdaki konularda ve üyelerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Şirketimizce Siteden/mobil uygulamasından veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur; tüm kampanyalar duyurulan şartlara tabidir.

AJK Tekstil, Üye ile Üye‘nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

Sitemizde üye-müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi-kullanımı, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda Gizlilik Politikası ve Üyelik Şartları geçerlidir.


5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

AJK Tekstil’in markası ve logosu, mobil uygulaması ve Site’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak AJK Tekstil tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı AJK Tekstil’in mülkiyetindedir. Üye, AJK Tekstil’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Site’nin veya mobil uygulamanın bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda AJK Tekstil’in yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye‘nin, üçüncü kişilerin veya AJK Tekstil’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, AJK Tekstil’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.


6. KİŞİSEL VERİLER VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

Üye, AJK Tekstil’e ait www.kutnia.com adlı internet sitesi ve/veya mobil aplikasyonlar üzerinden, AJK Tekstil ile akdedilecek sözleşme görüşmeleri aşamasında veya bu sözleşme süresince verdiği ya da vereceği iletişim bilgilerinin ve diğer kişisel-kişisel olmayan bilgilerin, kanunlara uygun biçimde, AJK Tekstil ve sözleşmenin ifası için işbirliği içinde olunan kuruluşlar tarafından gerek yasal gerekler, gerekse de ürün satışı, hizmet sunumu, her türlü ürün-hizmet tanıtımları, iletişim, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, pazar araştırması anketleri, müşteri memnuniyeti uygulamaları, üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacıyla elde edilmesine, süresiz olarak veya yasal/öngörülecek süre için kaydedilmesine, muhafaza edilmesine, kullanılmasına, değiştirilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenebilmesine, paylaşılmasına, aktarılmasına ve sair suretler ile işlenmesine onay vermektedir. Üye bu bilgiler aracılığıyla ve yukarıda yer alan amaçlar dahilinde kendisiyle SMS, e-posta, otomatik arama, anlık bildirim, otomatik/otomatik olmayan telefon araması ve diğer elektronik iletişim araçları ile iletişime geçilmesini, söz konusu ticari elektronik iletileri her zaman reddetme hakkı saklı kalmak kaydıyla, açıkça kabul etmektedir.


7. MÜCBİR SEBEPLER, UYGULANACAK HUKUK ve DELİL SÖZLEŞMESİ


Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, AJK Tekstil, bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için AJK Tekstil’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.


“Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve AJK Tekstil’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda AJK Tekstil’in resmi defter ve ticari kayıtları ile veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.8. SÖZLEŞME’NİN SONA ERMESİ


Bu Sözleşme, Site üzerinden elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girecek olup; Üye’nin Site’de üyeliği devam ettiği sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme, Üye’nin kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması ve Üye’nin üyeliğini kendi iradesiyle sona erdirmesi halinde sona ermiş sayılacaktır.


AJK Tekstil, Üye’nin bu Sözleşme’yi veya Site üzerinden akdedilecek diğer sözleşmeleri ihlal etmesi durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, bu Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak herhangi bir bildirime gerek olmaksızın feshedebilecektir. Üye, AJK Tekstil’in bu Sözleşme’yi haklı nedenle feshetmesi sebebiyle, AJK Tekstil’in uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:


Üye’nin, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

Üye’nin bu Sözleşme ve ve Site aracılığıyla akdedilecek diğer sözleşme hükümlerini ihlal etmesi,

Üye’nin üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması,

Üye’nin Site’de veya AJK Tekstil ile paylaştığı bilgilerin hukuka aykırı unsurlar taşıması


Site’ye giriş yapan ve/veya üye olan her Üye, bu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.